Novinky

Více novinek

Žeženy

Gymnázium

Soubor Žeženy vznikl při ašském gymnáziu (a též při klubu POKLOP) před osmi lety. Jeho členkami již nejsou jen a jen samé ženy, na jejich divadelní území vkročili i muži, a to velmi vtipně a úspěšně. Svá představení vytvářejí členové uvedeného divadla na základě hry a improvizací s výchozím textem či vlastními náměty. Autorem divadelních kusů je tedy celý soubor.
Která představení již pod jejich rukama a v jejich hlavách vznikla? Městečko Millvill, Spartak versus Reálka, Bohyně, Nemajetný akrobat, Řekla jsem ticho!, Buď jakola buť, Roztřepený konečky, Na draka!, Osm žen, Pokojíček, Indobox a též několik set vánočních kousků, hraných společně s ašskými sbory v Čechách a v Německu. Žeženy – svérázně to radostné bytosti s ojedinělým projevem – mají za sebou i hraní ve Francii, Řecku, na Chebských Dvorcích, v divadle Na prádle, recitační soutěže atd.
Škytafky jsou o pět let mladším sourozencem Žežen. I tento soubor patří k ašskému gymnáziu. Za sebou má představení Tam či tam, Upír Uršulín, Pěkný Halloween, TYGR. V současnosti je Škytafek šestnáct (všichni nehorázně šikovní).
Vedoucí obou souborů, které patří s Píďalkami (ZUŠ Aš) ke kmenovým buňkám festivalu Ašlerky a brzy se již opět vrhnou do příprav nových divadelních kousků, je Anna Trki Trčková, která má kromě Žežen a Škytaf(v)ek na starosti a radosti svého malého (velkého) Matěje.